21 NOVEMBER 1989. - Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
(B.S. 08.12.1989)

Hoofdstuk VI. Overgangsbepalingen (opgeheven)

Artikel 30

(Opgeheven)