30 DECEMBER 1946. - Besluitwet betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars.
(B.S. 20.01.1947)

Hoofdstuk IV. Ongeregeld vervoer

Artikel 14

Opgeheven

Artikel 15

Opgeheven