Reizigersvervoer

Europese verordeningen

 • 9 APRIL 2014
  Verordening (EU) nr. 361/2014 van de Commissie van 9 april 2014 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad aangaande de documenten voor het internationale personenvervoer met touringcars en autobussen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2121/98 van de Commissie.
 • 21 OKTOBER 2009
  Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het europees parlement en de raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006.

Wetten

 • 15 JULI 2013
  Wet betreffende het eRegister van wegvervoersondernemingen.
 • 15 JULI 2013
  Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006.
 • 26 APRIL 1962
  Wet betreffende het gemeenschappelijk vervoer van de leerlingen van de onderwijsinrichtingen.
 • 30 DECEMBER 1946
  Besluitwet betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars.

Koninklijke besluiten

 • 22 MEI 2014
  Koninklijk besluit betreffende het reizigersvervoer over de weg.
 • 28 SEPTEMBER 2010
  Koninklijk besluit betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters.

Ministeriële besluiten

 • 23 MEI 2014
  Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg.

Decreten en besluiten

 • 29 MAART 2019
  Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
 • 8 FEBRUARI 2019
  Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer.
 • 16 NOVEMBER 2018
  Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van artikel 5 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer.
 • 18 MEI 2018
  Decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer.
 • 19 JULI 2002
  Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer.
 • 20 APRIL 2001
  Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.
 • 20 SEPTEMBER 1947
  Reglement tot vaststelling van de algemene voorwaarden betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer.
 • 20 SEPTEMBER 1947
  Regentsbesluit houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijke vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.