Verzekering

Wetten

 • 21 NOVEMBER 1989
  Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Koninklijke besluiten

 • 16 APRIL 2018
  Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen.
 • 19 OKTOBER 1995
  Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
 • 13 FEBRUARI 1991
  Koninklijk besluit houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.