Verzekering

Wetten

 • 21 NOVEMBER 1989
  Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Koninklijke besluiten

 • 13 FEBRUARI 1991
  Koninklijk besluit houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
 • 14 DECEMBER 1992
  Koninklijk besluit betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
 • 19 OKTOBER 1995
  Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.