Koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen

B.S. 14.06.2010

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
- Afdeling 1. Inleidende bepaling (art. 1)
- Afdeling 2. Definities (art. 2)
- Afdeling 3. Toepassingsgebied en categorieën van uitzonderlijke voertuigen (art. 3-4)
HOOFDSTUK 2. DE VERGUNNING
- Afdeling 1. De verplichting van vergunning (art. 5)
- Afdeling 2. De vergunningsaanvraag (art. 6)
- Afdeling 3. De types van vergunningen (art. 7)
- Afdeling 4. De retributie (art. 8)
HOOFDSTUK 3. VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT HET UITZONDERLIJK VOERTUIG (art. 9)
HOOFDSTUK 4. VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE LADING VAN DE UITZONDERLIJKE VOERTUIGEN
- Afdeling 1. Samengestelde deelbare lading (art. 10)
- Afdeling 2. Vervoer van lange geprefabriceerde elementen (art. 11)
- Afdeling 3. Vermindering van de afmeting(en) van een uitzonderlijk voertuig (art. 12)
- Afdeling 4. Uitrusting van kraanauto's (art. 13)
- Afdeling 5. De lading van een ondersteuningsvoertuig (art. 14)
- Afdeling 6. Beperking van de achteruitsteek (art. 15)
HOOFDSTUK 5. VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEIDSUITRUSTING
- Afdeling 1. Algemene voorschriften (art. 16-18)
- Afdeling 2. Bijzondere voorschriften (art. 19-19/1)
HOOFDSTUK 6. VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE BEGELEIDING VAN UITZONDERLIJKE VOERTUIGEN
- Afdeling 1. De begeleiding (art. 20-25)
- Afdeling 2. De verkeerscoördinator en begeleider (art. 26)
- Afdeling 3. De bevoegdheden van de verkeerscoördinator en de begeleiders (art. 27-28)
- Afdeling 4. Begeleiding door een politiedienst (art. 29)
HOOFDSTUK 7. VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE VERKEERSDEELNEMING VAN UITZONDERLIJKE VOERTUIGEN
- Afdeling 1. Verkeersverboden (art. 30)
- Afdeling 2. Andere verkeersvoorwaarden (art. 31-33)
- Afdeling 3. Dwarsen van gelijkgrondse spooroverwegen (art. 34)
HOOFDSTUK 7/1. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN (art. 34/1-34/6)
- Afdeling 1. Toepassingsgebied (art. 34/1)
- Afdeling 2. Voorschriften met betrekking tot de lading (art. 34/2)
- Afdeling 3. Voorschriften met betrekking tot de signalisatie van landbouwvoertuigen (art. 34/3-34/5)
- Afdeling 4. Voorschriften met betrekking tot het verkeer van waarschuwingsvoertuigen (art. 34/6)
HOOFDSTUK 8. TOEZICHT EN AMBTSHALVE MAATREGELEN (art. 35-37)
HOOFDSTUK 9. WIJZIGINGSBEPALINGEN (art. 38-39)
HOOFDSTUK 10. SLOTBEPALINGEN (art. 40-42)
BIJLAGE
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.