6-tal verkeersovertredingen verhoogd van graad

op . Gepost in Recente wijzigingen

Het koninklijk besluit van 26 april 2019 voegt een aantal bepalingen toe aan de lijst met overtredingen van de tweede en van de derde graad.

Dit KB breidt ook de lijst uit met overtredingen die door geautomatiseerde systemen mogen worden vastgesteld.

De wet van 8 mei 2019 verhoogt ‘het niet opnieuw rechts rijden na het inhalen’ naar een tweedegraadsovertreding.

De Kamer past het Verkeersreglement aan met een wettendrieluik

op . Gepost in Recente wijzigingen

Drie wetten, afgekondigd op 13 april 2019, zorgen voor aangepaste verkeersgedragsregels, die vooral de veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers verder moeten verbeteren.

Zo worden onder meer “alle fietsers/voetgangers tegelijk groen”, nieuwe toegangsvoorwaarden tot schoolstraten en de mogelijkheid om naast fietsstraten ook fietszones af te bakenen, ingevoerd.

De meeste maatregelen gelden vanaf 1 juli 2019 (enkele zijn al vanaf 31 mei van kracht).

De wegverkeerswet en het rijbewijsKB werden bijgewerkt opdat herstelexamens afhankelijk kunnen gemaakt worden van de voertuigcategorie waarmee de overtreding begaan werd

op . Gepost in Recente wijzigingen

Wie gestraft is met een rijverbod voor alle categorieën van motorvoertuigen en examens moet afleggen om hersteld te worden in het recht tot sturen, moet die examens afleggen voor de hoogste categorie rijbewijs die hij heeft gehaald.

Om dit te verhelpen geeft dit wetsvoorstel de rechter de mogelijkheid om het herstel van het recht tot sturen afhankelijk te maken van het slagen voor het herstelexamen voor de categorie van voertuigen waarmee de overtreding die aanleiding heeft gegeven tot verval, werd begaan.

Bron: Wet van 27 juni 2018 tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft herstelexamens en -onderzoeken na een veroordeling tot een verval van het recht tot sturen (B.S. 30-07-2018)

Enkele verwachte wijzigingen aan de reglementering

op . Gepost in Recente wijzigingen

Het koninklijk besluit van 10/02/2018, dat op 05/03/2018 gepubliceerd werd, brengt de volgende wijzingen aan in het Verkeersreglement:

  • het verkeersreglement wordt aangevuld met de definities van "autobus", "autocar" en "landbouwvoertuig";
  • een maximaal toegelaten snelheid van 100 km/u op autosnelwegen voor autocars met een veiligheidsgordel op alle zitplaatsen en uitgerust met een snelheidsbegrenzer tot 100 km/u;
  • het inhaalverbod bij neerslag op de autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder middenberm beperken tot voertuigen bestemd voor het vervoer van zaken;
  • het opheffen van het algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton op 2x2-wegen;
  • uitdrukkelijk de toegang tot autosnelwegen verbieden aan landbouwvoertuigen;
  • verduidelijking van de toegangsregels voor spitsstroken;
  • het gebruik van een snelheidsplaat voor de autocars die 100 km/u mogen rijden op autosnelwegen;
  • het introduceren van een onderbord met tijdsbeperking en opheffing van de verkeersborden F107 en F109.

De inwerkintreding is vastgesteld op 1 april 2018, behalve voor de artikelen 3b, 4 et 9 van het besluit (opheffing van het inhaalverbod op 2x2-wegen buiten de bebouwde kom en van de borden die de inhaaltoelating en het einde ervan aanduiden) waarvoor 1 januari 2019 als startdatum geldt.

Bron: Koninklijk besluit van 10 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

Onder 'Downloads' kunt u alvast de toekomende versie van het Verkeersreglement vinden.

Op een latere datum wordt een grondig vernieuwde tekst verwacht voor het Verkeersreglement.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.