Overtredingen per graad

Overtredingen op het verkeersreglement en de reglementering betreffende de inschrijving van voertuigen zijn ingedeeld in 4 graden. Hoe hoger de graad, des te zwaarder de straf.

Het koninklijk besluit van 30 september 2005 bepaalt de graad van overtreding van de bepalingen in de volgende reglementen:

  • Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (verkeersreglement);
  • Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens;
  • Het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

Overtredingen op bepalingen waaraan geen graad is toegekend, zijn overtredingen van de eerste graad.

Graad van overtreding Eerste graad Tweede graad Derde graad Vierde graad
Gemeentelijke administratieve sanctie € 58 € 116 - -
Onmiddellijke inning 1 € 58 € 116 € 174 € 473 2
Minnelijke schikking € 85 € 160 € 235 -
Bevel tot betalen 3 € 115 € 216 € 317 -
Geldboete 4 € 80 tot € 2000 € 160 tot € 2000 € 240 tot € 4000 € 320 tot € 4000
Verval van het recht tot sturen  - 8 dagen tot 5 jaar (mogelijk) 8 dagen tot 5 jaar (mogelijk) 5 8 dagen tot 5 jaar (verplicht)

1 Exclusief administratieve toeslag van €10,02 (2023).
2 Niet mogelijk voor personen met woon- of vaste verblijfplaats in België. In principe wordt altijd gedagvaard.
3 Bedrag van de minnelijke schikking verhoogd met 35%.
4 Exclusief gerechtskosten en bijkomende uitgaven.
5 Verplicht indien de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B. Zie wet van 16 maart 1968, art. 38, § 5.