Tijdlijn

Deze pagina geeft een overzicht van de belangrijkste data in de overgang van het huidige Verkeersreglement naar de nieuwe Code van de openbare weg.

2024 infografiek timeline wegcode_NL.png

  • 03/06/2024: Koning Filip en federaal minister van mobiliteit Gilkinet tekenen de nieuwe Code van de openbare weg
  • Juni/juli 2024: De betrokken instanties en organisaties worden geïnformeerd over de nieuwe Code van de openbare weg
  • Augustus 2024: Publicatie in het Belgisch Staatsblad
  • Najaar 2024 tot najaar 2025: De betrokken instanties en organisaties nemen de nodige maatregelen om zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe Code van de openbare weg
  • 01/09/2026: De nieuwe Code van de openbare weg treedt in werking
  • 01/01/2027: De verkeersborden F17, F18 en de wegmarkeringen bedoeld in artikel 72.5 en 72.6 en die overeenstemmen met het koninklijk besluit van 1 december 1975 verliezen hun betekenis
  • 01/01/2035: De verkeersborden F111 en F113 met een zonale geldigheid of met de vermelding "Fietsstraat" die overeenstemmen met het koninklijk besluit van 1 december 1975 verliezen hun betekenis
  • 01/01/2045: De overige verkeerstekens bedoeld in het koninklijk besluit van 1 december 1975 verliezen hun betekenis