Verkeersborden

Het Koninklijk besluit betreffende de Code van de openbare weg bevat veel nieuwe verkeersborden. Op deze pagina leggen we uit wat er verandert.

De verkeersborden opgenomen in Code van de openbare weg zijn grotendeels gebaseerd op het onlangs bijgewerkte Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens (Vienna Convention on Road Signs and Signals). Deze herwerkte versie is evenwel nog niet gepubliceerd.

De belangrijkste verschillen met de huidige verkeersborden zijn:

  • Gemoderniseerde en eenvoudigere symbolen;
  • Toevoeging van een witte contrastrand rond de gevaarsborden en verbodsborden en tussen blauw en rood op andere borden;
  • Geen blauwe onderborden meer, enkel witte onderborden met zwart opschrift.

Het gebruikte lettertype op de verkeersborden blijft SNV.

De afbeeldingen in hoge kwaliteit worden hier binnenkort beschikbaar gesteld.

De meeste huidige verkeersborden blijven geldig tot 1 januari 2045. Raadpleeg de tijdlijn voor meer informatie aangaande de overgangstermijnen.