Code van de openbare weg

Op 1 september 2026 wordt een nieuwe Code van de openbare weg van kracht. Die zal het huidige Verkeersreglement vervangen, dat op 1 mei 1976 in voege trad, maar intussen al meer dan 120 keer aangepast is. Daarom achtten Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en de FOD Mobiliteit & Vervoer het raadzaam om een grondig vernieuwde Code van de openbare weg te ontwikkelen. Die nieuwe versie is veel duidelijker en houdt ook meer rekening met actuele bezorgdheden en doelstellingen, zoals duurzame en inclusieve mobiliteit met meer variëteit in onze vervoerswijzen, de toegenomen aandacht voor verkeersveiligheid en de internationale context.

De tijdlijn geeft aan wat er tussen nu en 1 september 2026 zal gebeuren opdat de invoering van de nieuwe code van de openbare weg veilig en vlot zal verlopen. In de tussenperiode moeten diverse instanties en organisaties namelijk heel wat stappen zetten opdat ze hier tijdig klaar voor zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de politiediensten, de rijexamencentra, rijscholen, enzovoort.

Op deze pagina vindt u in de aanloop naar de invoering van de nieuwe code van de openbare weg heel wat informatie om er stilaan vertrouwd mee te worden. Zo vindt u hier een overzicht van de nieuwe verkeersborden die onderdeel uitmaken van de nieuwe Code van de openbare weg. Zodra de tekst hiervan in het Staatsblad is verschenen, zult u hier ook het Koninklijk Besluit terugvinden waarin de nieuwe wegcode wordt beschreven. Uiteraard zal ook de mogelijkheid worden geboden om vragen te stellen mochten er nog zaken zijn die niet helemaal duidelijk zijn.

Tijdlijn

Deze pagina geeft een overzicht van de belangrijkste data in de overgang van het huidige Verkeersreglement naar de nieuwe Code van de openbare weg.

Lees verder

Verkeersborden

Het Koninklijk besluit betreffende de Code van de openbare weg bevat veel nieuwe verkeersborden. Op deze pagina leggen we uit wat er verandert.

Lees verder