Verkeersovertredingen

Wie een overtreding begaat, krijgt door de politie een onmiddellijke inning voorgesteld. Wordt de onmiddellijke inning niet betaald, kan het parket een minnelijke schikking voorstellen. Als ook die niet betaald wordt, kan er gedagvaard worden voor de rechtbank. Wie een overtreding van de vierde graad begaat, wordt in principe altijd gedagvaard. Een gemeentelijke administratieve sanctie is mogelijk voor bepaalde eerste- en tweedegraadsovertredingen en voor kleine snelheidsovertredingen.

U kunt uw verkeersboete betalen op https://justonweb.be/fines/.

Overtredingen per graad

Overtredingen op het verkeersreglement en de reglementering betreffende de inschrijving van voertuigen zijn ingedeeld in 4 graden. Hoe hoger de graad, des te zwaarder de straf.

Lees verder