Rijden onder invloed

mg/l UAL
0,09 - 0,22 1 0,22 - 0,35 0,35 - 0,44 0,44 - 0,50 0,50 - 0,65 0,65 +
g/l BAC
0,2 - 0,5 1 0,5 - 0,8 0,8 - 1,0 1,0 - 1,2 1,2 - 1,5 1,5 +
Tijdelijk rijverbod 2 uur 3 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur
Onmiddellijke inning € 105 € 179 € 420 € 578 € 1260 2 € 1260 2
Minnelijke schikking € 145 € 240 € 600 € 800 € 1600 -
Geldboete 3
€ 200 tot € 4000 € 200 tot € 4000 € 1600 tot € 16000 € 1600 tot € 16000 € 1600 tot € 16000 € 1600 tot € 16000

1 Enkel voor professionele bestuurders. Zie wet van 16 maart 1968, art. 34, § 3.
2 Enkel voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België.
3 Exclusief gerechtskosten en bijkomende uitgaven.

Bronnen:

  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
  • K.B. van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten
  • K.B. van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen
  • COL 10/2006. Betreft: Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen - Wegverkeer - uniforme tarifering minnelijke schikkingen