Snelheidsovertredingen

In bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf

Snelheidsoverschrijding 0 tot 10 km/u >10 tot 20 km/u >20 tot 30 km/u >30 km/u
Onmiddellijke inning € 53 € 53 + € 11 per bijkomende km boven de 10 km/u - 1
Geldboete 2
€ 80 tot € 4000 € 80 tot € 4000 € 80 tot € 4000 € 80 tot € 4000
Verval van het recht tot sturen - - 8 dagen tot 5 jaar (mogelijk) 3 8 dagen tot 5 jaar (verplicht)
Intrekking rijbewijs - - Mogelijk 4 Mogelijk 4

Andere wegen

Snelheidsoverschrijding 0 tot 10 km/u >10 tot 30 km/u >30 tot 40 km/u >40 km/u
Onmiddellijke inning € 53 € 53 + € 6 per bijkomende km boven de 10 km/u - 1
Geldboete 2
€ 80 tot € 4000 € 80 tot € 4000 € 80 tot € 4000 € 80 tot € 4000
Verval van het recht tot sturen - - 8 dagen tot 5 jaar (mogelijk) 3 8 dagen tot 5 jaar (verplicht)
Intrekking rijbewijs - - Mogelijk 4 Mogelijk 4

1 Voor personen zonder woon- of vaste verblijfplaats in België kan het parket afwijken door de politiediensten de opdracht te geven een onmiddellijke inning voor te stellen.
2 Exclusief gerechtskosten en bijkomende uitgaven.
3 Verplicht indien de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B. Zie wet van 16 maart 1968, art. 38, § 5.
4 Op vraag van het parket.