1+1=3 in het verkeer!

op . Gepost in Recente wijzigingen

Uit een onderzoek van het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) blijkt dat minder dan 1% van de Belgen op de hoogte is van de strengere maatregelen voor recidivisten. Omdat meer verkeersveiligheid en minder verkeersslachtoffers één van onze belangrijkste doelstellingen zijn, wil de FOD Mobiliteit en Vervoer eraan herinneren dat in het verkeer 1+1=3.

Bijna 1 bestuurder op 4 weet niet precies wat ritsen is

op . Gepost in Recente wijzigingen

Het hoffelijkheidsprincipe bestaat nochtans al twee jaar

Sinds 1 maart 2014 is ritsen verplicht op plaatsen waar er een rijstrook wordt onderbroken. Een enquête van het BIVV toont aan dat meer dan 9 op 10 bestuurders al wel eens gehoord heeft van het principe, maar dat 1 op 4 niet exact weet hoe het werkt. Er moet dus nog heel wat gedaan worden om iedereen te informeren, zodat het systeem zijn nut kan bewijzen.

Nieuwe tarieven voertuiginschrijving

op . Gepost in Recente wijzigingen

De federale overheid heeft een aantal tarieven verhoogd die geheven worden bij de inschrijving van motorvoertuigen. De meest in het oog springende wijziging is de verdubbeling van de vergoeding voor gepersonaliseerde nummerplaten.

De inschrijving "proefritten" of "handelaar" kost voortaan €100. De prijs voor de vernieuwing van deze inschrijving  stijgt van €12,50 naar €45. Dat tarief geldt voortaan ook voor de aanvraag van een duplicaat van het inschrijvingsbewijs "proefritten" of "handelaar" en voor elke wijziging aan de inschrijving van commerciële platen.

Een aantal andere tarieven blijft ongewijzigd, zoals de uitreiking van een gewone kentekenplaat of enkel het kentekenbewijs.

De nieuwe tarieven treden in werking 10 dagen na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, dus op 27 november 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 9 november 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen (B.S. 17.11.2015)

Wegverkeerswet en overtredingen per graad beschikbaar als download

op . Gepost in Recente wijzigingen

Naast het verkeersreglement (K.B. van 1 december 1975) bieden we nu ook de wegverkeerswet (Wet van 16 maart 1968) en de overtredingen per graad (K.B. van 30 september 2005) aan voor offline gebruik.

Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans in de formaten PDF en XPS. Zo kunt u deze reglementen gemakkelijk afdrukken of ook raadplegen wanneer u niet beschikt over een internetverbinding.

Het reglement voor de wegbeheerder (M.B. van 11 oktober 1976) wordt nog steeds aangeboden door het OCW. Tegenwoordig dient u zich echter te registreren op hun site om dit document te kunnen downloaden.

Vergeet niet af en toe te controleren of u nog wel beschikt over de meest recente versie.

Nieuwe omzendbrief over gordelgebruik in prioritaire voertuigen

op . Gepost in Recente wijzigingen

Tot eind februari 2014 waren bestuurders en passagiers van prioritaire voertuigen vrijgesteld van het verplichte gordelgebruik in de mate dat dit gerechtvaardigd werd door hun opdracht. Artikel 35.2.1.3° van het verkeersreglement werd bij KB van 29 januari 2014 strikter geformuleerd, in de zin dat de vrijstellingsvoorwaarden nu opgesomd worden, namelijk een gevaarlijke passagier vervoeren, in de buurt van de interventie rijden, een passagier verzorgen.

Deze regelverstrenging werd toegelicht met een omzendbrief van en in het Belgisch Staatsblad van 4 november 2014. Deze omzendbrief werd inmiddels vervangen door een nieuwe ministeriële omzendbrief van 23 april 2015 (BS 13/05/2015). De nieuwe omzendbrief herneemt grotendeels de vorige, maar geeft meer aandacht aan de technische vereisten waaraan de veiligheidsgordels moeten voldoen en dit specifiek voor de voertuigen die de brandweerdiensten gebruiken.

De verstrenging van artikel 35.2.1.3° is al in voege vanaf 1 maart 2014.

Bron: Ministeriële omzendbrief van 23 april 2015 « betreffende het dragen van de veiligheidsgordel in brandweervoertuigen ter opheffing van de omzendbrief van 4 november 201 – dragen van de gordel in interventievoertuigen” (BS 13/05/2015)