Ook bestelwagens en vrachtwagens stappen geleidelijk af van de traditionele verbrandingsmotor. Een accupakket of een aandrijflijn op waterstof weegt echter meer dan een traditionele verbrandingsmotor en brandstoftank. Dit resulteert in een kleiner nuttig laadvermogen wanneer wordt vastgehouden aan de MTM-drempelwaarde van 3,5 ton.

Ook bestelwagens en vrachtwagens stappen geleidelijk af van de traditionele verbrandingsmotor. Een accupakket of een aandrijflijn op waterstof weegt echter meer dan een traditionele verbrandingsmotor en brandstoftank. Dit resulteert in een kleiner nuttig laadvermogen wanneer wordt vastgehouden aan de MTM-drempelwaarde van 3,5 ton. 

Vrachtwagens mogen een hogere MTM hebben, maar dat heeft gevolgen voor het vereiste rijbewijs, de te volgen verkeersregels zoals de snelheidslimieten, rij- en rusttijden, kilometerheffing enz. 

Om alvast één van die obstakels weg te nemen, het vereiste rijbewijs, voorziet de Europese richtlijn 2006/126/EG in de mogelijkheid om het besturen van bestelwagens met een alternatieve aandrijving en een MTM tot 4,25 ton toe te laten met een rijbewijs B. Het koninklijk besluit van 16 april 2023 betreffende het rijbewijs vereist voor door waterstof of met een elektrische motor aangedreven bestelwagens, gepubliceerd op 21 augustus 2023, zet deze richtlijn om in Belgische regelgeving in de vorm van een proefproject. Dit proefproject gaat van start op 1 september 2023 en duurt 3 jaar. 

De toename van de MTM mag louter het gevolg zijn van de andere aandrijflijn en is geplafonneerd op 750 kg. Met andere woorden, het nuttig laadvermogen van de versie met alternatieve aandrijflijn mag niet hoger zijn dan van de versie met conventionele verbrandingsmotor. 

Bedrijven die wensen deel te nemen moeten een aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer, die daarvoor een webpagina heeft voorzien (link). Deze webpagina bevat daarnaast ook instructies voor het halfjaarlijks verslag dat opgestuurd moet worden naar de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

Op vraag van de Federale Overheidsdienst voert Vias institute aanvullend hierop een studie uit die de gevolgen van deze zwaardere voertuigen op de verkeersveiligheid en de uitstoot van niet-uitlaat fijn stof (dit is stof van banden, remmen en wegdek) evalueert. Ook hiervoor kunnen bedrijven zich aanmelden. 

Meer info : 

Koninklijk besluit van 16 april 2023 betreffende het rijbewijs vereist voor door waterstof of met een elektrische motor aangedreven bestelwagens

 

Ander recent nieuws

Rijexamen met speedpedelec in Vlaanderen

Regelgeving Website

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (gepubliceerd op 20 september 2023) introduceert enkele nieuwigheden met betrekking tot het rijexamen in het Vlaams Gewest.