Wat is de retrofit? Retrofit betekent het vervangen van de verbrandingsmotor van een bestaand voertuig door een elektrische motor op batterijen of een motor aangedreven door een waterstofcel.

Wat is de retrofit? Retrofit betekent het vervangen van de verbrandingsmotor van een bestaand voertuig door een elektrische motor op batterijen of een motor aangedreven door een waterstofcel. 
Het koninklijk besluit van 19 april 2023, dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2023 en in werking trad op 1 juni 2023, bepaalt de technische vereisten waaraan moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat de retrofit correct wordt uitgevoerd. 

Dit koninklijk besluit gaat vergezeld van twee bijlagen: de eerste heeft betrekking op auto's van de categorieën M en N en de andere op bromfietsen en motorfietsen van de categorieën L1e tot L7e. Ze bevatten alle technische vereisten waaraan moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat voertuigen die op deze manier zijn omgebouwd, voldoen aan de voorschriften en op onze wegen mogen rijden. Deze vereisten hebben vooral betrekking op het geluidsniveau, het motorvermogen en het remsysteem. 

De regionale homologatie-instanties moeten evenwel nog hun eigen reglementering publiceren om de homologatieprocedure volledig operationeel te maken. 

Bron: Koninklijk besluit van 19 april 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, B.S. 22 mei 2023, p. 48125. 

Meer informatie: 

Ander recent nieuws

Rijexamen met speedpedelec in Vlaanderen

Regelgeving Website

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (gepubliceerd op 20 september 2023) introduceert enkele nieuwigheden met betrekking tot het rijexamen in het Vlaams Gewest.