Deze week werden een aantal reglementen toegevoegd en bijgewerkt. Het gaat met name om Brusselse reglementering betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur en Waalse reglementering betreffende de administratieve geldboetes.

De Ordonnantie van 17 maart 2023 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur werd aan deze website toegevoegd op 24/04/2023. Dit reglement verscheen op 6/4/2023 in het Belgisch Staatsblad en trad de dag erna in werking.

Het (Waals) Decreet van 4 april 2019 betreffende de administratieve geldboetes inzake verkeersveiligheid werd eveneens deze week toegevoegd, inclusief de 3 wijzigingen en 3 uitvoeringsbesluiten:

Deze reglementen traden en treden op verschillende data in werking, waarvan het laatste deel op 30 april 2023 in werking treedt.

Van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject ontbrak de enige wijziging, deze werd vandaag doorgevoerd.

Van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 tot bepaling van de voorwaarden voor de beroepsbekwaamheid van de bestuurder van een langere en zwaardere sleep ontbrak de bijlage, dewelke eveneens vandaag werd toegevoegd.

Ander recent nieuws

Rijexamen met speedpedelec in Vlaanderen

Regelgeving Website

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (gepubliceerd op 20 september 2023) introduceert enkele nieuwigheden met betrekking tot het rijexamen in het Vlaams Gewest.