Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (gepubliceerd op 20 september 2023) introduceert enkele nieuwigheden met betrekking tot het rijexamen in het Vlaams Gewest.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (gepubliceerd op 20 september 2023) introduceert enkele nieuwigheden met betrekking tot het rijexamen in het Vlaams Gewest. 

De grootste wijziging is de toevoeging van de mogelijkheid om het rijexamen voor categorie AM af te leggen met een speedpedelec. Op het wegvallen van de bediening van de ‘schakelaar van de motor’ na, is het examen hetzelfde als met een andere tweewielige bromfiets. Net zoals in het normale verkeer, heeft de kandidaat die het examen met een speedpedelec aflegt, de keuze tussen het dragen van een bromfietshelm of van een fietshelm. Deze wijziging treedt in werking op 1 oktober 2023. 

Een tweede wijziging is de invoering van het volgen van de aanwijzingen van een navigatietoestel in het rijexamen voor categorie B. Denk er dus aan om een dergelijk toestel of een smartphone (met houder!) te voorzien indien het examenvoertuig geen ingebouwd navigatiesysteem heeft. Deze wijziging gaat in op 30 september 2023 

Indien een kandidaat niet opdaagt voor het rijexamen wordt een retributiebijslag aangerekend. In bepaalde gevallen is die toeslag echter niet verschuldigd. Die gevallen van overmacht worden voortaan gespecifieerd in het rijbewijs-KB. Deze wijziging treedt eveneens in werking op 30 september 2023. 

Meer info : 

Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

 

Ander recent nieuws