Aard van de weg

Voertuig

Maximale toegelaten massa (MTM)

Zeer ongunstige klimatologische toestand én zicht <100m

Buitenlander

Gereden snelheid

Toegelaten snelheid