In juli 2022 werden nieuwe regels voor het gebruik van elektrische steps van kracht. Vias wou te weten komen of deze nieuwe regels en de reeds bestaande regels goed gekend zijn bij het grote publiek. Het verbod om met meer dan 1 persoon op een e-step te rijden, blijkt relatief goed gekend. Het feit dat je minimum 16 jaar moet zijn, is al veel minder gekend. Nochtans was in 2022 bij 1 op de 10 letselongevallen met een e-step de bestuurder jonger dan 16 jaar. Om de kennis te vergroten publiceert Vias vandaag een quiz.

Om de kennis te kunnen inschatten van de regels over elektrische steps heeft Vias institute een representatieve steekproef van 2000 weggebruikers bevraagd.

Kennis van de nieuwe regels

Minimumleeftijd van 16 jaar

Er is een minimumleeftijd van 16 jaar om met een elektrische step te mogen rijden (behalve in woonerven en speelstraten). 4 op de 10 Belgen (42%) weten niet dat de wetgever een minimumleeftijd van 16 jaar bepaald heeft voor dit soort voertuigen.

Niet op het trottoir

Tot vorig jaar mochten gebruikers van een elektrische step op het trottoir rijden zolang ze dat stapvoets deden. In de praktijk was dat quasi onmogelijk om zo traag te rijden en brachten ze op het trottoir voetgangers in gevaar. Sinds vorig jaar moeten gebruikers van een elektrische step verplicht het fietspad gebruiken als er een is, of de rijbaan als er geen fietspad is. 3 op de 10 van de bevraagde personen (31%) zijn niet op de hoogte van deze regel.

Niet met 2 op de e-step

Af en toe zie je op een deelstep 2 personen staan. Sinds vorig jaar is het echter verboden om met meer dan 1 persoon zo’n elektrische step te berijden. Deze regel is wel goed bekend. Slechts 12% van de respondenten wisten het niet. Het is wel opvallend dat in Brussel de regel het minst goed gekend is, terwijl daar de meeste steps rondrijden. 1 op de 4 weggebruikers (26%) kent de regel daar niet.

Kennis van de reeds bestaande regels

Maximumsnelheid

De snelheid van voortbewegingstoestellen is gelimiteerd tot 25 km/u. Ongeveer 6 op de respondenten weten dat niet (57%). Sommige weggebruikers denken dat de limiet lager is. Dat komt onder andere omdat in Brussel de deelsteps begrensd zijn op 20 km/u. Daarentegen denkt 1 op de 4 (24%) dat de snelheidslimiet 30 km/u of hoger is of menen ze dat er geen snelheidslimiet geldt. Dat kan natuurlijk gevaren opleveren voor de verkeersveiligheid

Beperkt eenrichtingsverkeer

Gebruikers van een elektrische step zijn gelijkgeschakeld met fietsers. Ze mogen dus rijden in een eenrichtingsstraat, wanneer een onderbord dat toelaat. 4 op de 10 (44%) van de respondenten is hiervan niet op de hoogte.  

Rechtsaf door rood

Gebruikers van een elektrische step mogen rechtsaf door rood of rechtdoor op kruispunten waar er borden staan die dit toelaten. 7 op de 10 weggebruikers kent deze regel niet (74%).

Conclusie

Vorig jaar waren er 1700 geregistreerde letselongevallen met een elektrische step. Dat is een stijging met 63% ten opzichte van 2021. Het is dus logisch dat de wetgever de regels rond elektrische steps verstrengd heeft.

De enquête van Vias toont aan dat de regels, ook de oude, niet door iedereen goed gekend zijn. Vooral de regel over de minimumleeftijd om met een e-step te rijden is niet goed genoeg gekend.

Op deze website is er daarom nu een quiz om de kennis van de weggebruikers op te frissen. Als blijkt dat de ongevalscijfers met elektrische steps blijven stijgen en de maatregelen van juli 2022 onvoldoende blijken te zijn, moeten er mogelijk strengere voorwaarden komen.

Ander recent nieuws

Rijexamen met speedpedelec in Vlaanderen

Regelgeving Website

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (gepubliceerd op 20 september 2023) introduceert enkele nieuwigheden met betrekking tot het rijexamen in het Vlaams Gewest.