1. De “middenrijbaan” maakt nu deel uit van de wegcode.

Het is een centrale rijbaan met een rijstrook voor gemotoriseerd verkeer, afgebakend door twee zijdelingse stroken voor kwetsbare weggebruikers zoals fietsers bromfietsers en voetgangers. De breedte van de middelste rijstrook laat niet toe dat twee voertuigen elkaar kruisen. Zij mogen de zijdelingse stroken gebruiken bij het kruisen, zonder voetgangers en fietsers in gevaar te brengen.

1. De “middenrijbaan” maakt nu deel uit van de wegcode.

Het is een centrale rijbaan met een rijstrook voor gemotoriseerd verkeer, afgebakend door twee zijdelingse stroken voor kwetsbare weggebruikers zoals fietsers bromfietsers en voetgangers. De breedte van de middelste rijstrook laat niet toe dat twee voertuigen elkaar kruisen. Zij mogen de zijdelingse stroken gebruiken bij het kruisen, zonder voetgangers en fietsers in gevaar te brengen.

De “zijdelingse strook” is geen fietspad en maakt ook geen deel uit van de rijbaan. De fietsers moeten die zijdelingse strook wel gebruiken.

verkeersregel

2. De gebruikers van speed pedelecs mogen voortaan door het rode licht rijden als er verkeersborden B22 of B23 staan.

Bromfietsers klasse A vallen hier niet onder en moeten altijd stoppen voor het rode licht.

img2 img3
B22 B23
3. Voortaan mogen speed pedelecs ook rijden op fietspaden met een verkeersbord D9.

Dit was reeds het geval voor bromfietsen klasse A. Als de maximumsnelheid 50 km/u of minder is, mogen bestuurders van speed pedelecs kiezen tussen het fietspad of de rijbaan. Als de snelheidslimiet hoger is, moeten ze het fietspad volgen.

img4
D9
4. Een nieuw verkeersbord (E9j) wordt ingevoerd.

Het laat toe om op eenzelfde parkeerplaats het parkeren afwisselend in de tijd voor te behouden voor verschillende categorieën van voertuigen (bv. fietsen van 7u30 tot 18u en auto’s van 18u tot 7u30.)

img5

5. Het verkeersbord C48 verdwijnt.

Het werd geplaatst om het gebruik van de cruise control op bepaalde plaatsen te verbieden. Het verdwijnen ervan is vrij logisch, aangezien het nooit mogelijk is geweest de naleving van dit verkeersbord te controleren. Steeds meer wagens zijn bovendien uitgerust met ‘adaptive cruise control’ die rekening houdt met de voorliggers.

Het verkeersbord C49 verdwijnt ook.

img7 img8
6. Het in 2021 opgeheven F113 verkeersbord (“einde fietsstraat”) is nu terug in de wegcode ingeschreven.

Het gebruik ervan is niet verplicht. Bij afwezigheid eindigt de fietsstraat altijd bij het volgende kruispunt.

img8

7. Een nieuw verkeersbord A50 waarschuwt voor file.

Het werd al gebruikt op dynamische borden op ringwegen en autosnelwegen. Het maakt deel uit van een reeks modernere verkeersborden.

img9

8. Richtingaanwijzers zijn voortaan toegelaten voor fietsen.

Die waren vroeger verboden door artikel 29 van de wegcode. De fietser moet niettemin met een armgebaar wel aangeven dat hij van richting wil veranderen.

9. De definitie van velomobiel en ligfiets wordt opgenomen in de wegcode.

Bij snelheidsregimes van 50 km/u en minder mogen ze op de rijbaan rijden, zelfs wanneer er een fietspad of D10 is. Andere fietsers moeten op het fietspad of de D10 rijden.

img 11

D10.png

     D10

10. Elektrische voertuigen die parkeren op een plaats met een oplaadpunt moeten verplicht aangesloten zijn.

Anders mogen ze niet daar blijven. Hybride voertuigen zijn er ook toegelaten.

Ander recent nieuws

Rijexamen met speedpedelec in Vlaanderen

Regelgeving Website

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (gepubliceerd op 20 september 2023) introduceert enkele nieuwigheden met betrekking tot het rijexamen in het Vlaams Gewest.