Privacybeleid

Vias institute hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Vias institute, 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1405 respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Vias institute verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van de websites en applicaties, inclusief de sociale media platformen waarop zij aanwezig is, voor volgende doeleinden:

  • om de vragen en opmerkingen die u ons overmaakt te beantwoorden en verder op te volgen. Het kan daarbij gaan om het beantwoorden van (i) vragen om brochures en prijslijsten te bekomen, bijvoorbeeld voor vormingen, coachingsessies, workshops of omkaderingsprogramma’s (ii) vragen om een offerte te bekomen, (iii) vragen om ingeschreven te worden op nieuwsbrieven, en (iv) algemene vragen en bemerkingen die u ons bezorgt via onze websites, applicaties en sociale media pagina’s.  De rechtsgrond hiervoor is de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek maatregelen te nemen vóór de sluiting van een overeenkomst, evenals ons legitiem belang om te antwoorden op uw vragen en bemerkingen;
  • onderzoek, analyse, en verbetering van de werking van de websites en applicaties, verbetering van klantenservice en van onze opdrachten in het algemeen;
  • bestrijden van fraude en inbreuken, en beheer van betwistingen en geschillen, inclusief desgevallend het optreden tegen uitlatingen in sociale media die denigrerend, discriminatoir of beledigend, dan wel op enige wijze strijdig met toepasselijk recht, zouden zijn.  De rechtsgrond hiervoor is ons legitiem belang als verantwoordelijke voor de website, applicaties en de sociale media pagina’s waarop wij actief zijn om fraude en inbreuken, evenals ontoelaatbare of onwettige uitlatingen, op te sporen en te beteugelen, om onze IT-systemen te beveiligen, en om geschillen te voeren;
  • voor eventuele analyses in het kader van bedrijfsreorganisaties of overnames, met als rechtsgrond het legitiem belang van Vias institute en van de bij die transacties betrokken partijen om die transacties tot een goed einde te brengen;
  • de naleving van wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zouden zijn.
  • In het kader van direct marketing (om contact met u op te nemen om u informatie en publiciteit te bezorgen over producten en diensten van Vias institute, en om u aanbiedingen te sturen die aansluiten bij uw interesses, zoals uitnodigingen voor evenementen, opleidingen, coachingsessies, workshops, omkaderingsprogramma’s, lanceringen van campagnes of speciale aanbiedingen), gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend mits u hiervoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld wanneer u het daarvoor bestemde vakje heeft aangevinkt of bij een bestelling of ander contact), tenzij in de gevallen waarin de regelgeving geen dergelijke toestemming vereist.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Vias institute, 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht 1405, dpo@vias.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Vias institute, 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht 1405, dpo@vias.be.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Vias institute kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Vias institute-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Vias institute-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.