Artikel 1

Worden gelijkgesteld met motorrijtuigen, alle aanhangwagens, behalve :

de aanhangwagens waarvan de maximale toegelaten massa niet meer dan 750 kg bedraagt;

de landbouwaanhangwagens en de werfaanhangwagens;

de aanhangwagens die uitsluitend rijden tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de loodsen en de magazijnen gelegen binnen de zee- of rivierhavens, zoals deze zijn omschreven in een aanvullend gemeentelijk reglement;

de aanhangwagens die kortstondig in België rijden zonder dat zij werden ingevoerd door personen die er verblijven;

de aanhangwagens uitsluitend bestemd voor folkloristische manifestaties;

de aanhangwagens van een vergunde toeristische miniatuurtreinsleep.

Artikel 2

Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.