Inhoud

Opgeheven vanaf 1 mei 2019 voor wat betreft het Waals Gewest. Voor het Waals equivalent, zie M.B. 21-12-2018 ter uitvoering van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.

Artikel 1. Het centrum bedoeld in artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs is het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid V.Z.W., Afdeling CARA - Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing - Haachtsesteenweg 1405 te 1130 Brussel.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1998.