Artikel 1. Het model van de aanvraag van erkenning van een rijschool genoemd in artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen wordt overeenkomstig het model van bijlage 1 vastgesteld.

Art. 2. Het model van de aanvraag van de exploitatievergunning van een vestigingseenheid genoemd in artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 2 vastgesteld.

Art. 3. Het model van aanvraag van de wijziging van de exploitatievergunning van een vestigingseenheid genoemd in artikel 7, § 2, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 3 vastgesteld.

Art. 4. Het model van aanvraag van de goedkeuring van een oefenterrein genoemd in artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 4 vastgesteld.

Art. 5. Het model van het getuigschrift genoemd in artikel 14, § 3, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 5 vastgesteld.

Art. 6. Het model van het inschrijvingsformulier voor de aanvraag voor deelname aan de schriftelijke proef, de mondelinge proef en de modelles genoemd in artikel 27 van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 6-1 en 6-2 vastgesteld.

Art. 7. Het model van formulier «stageverloop» genoemd in artikel 33, § 5, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 7 vastgesteld.

Art. 8. Het model van het stageattest genoemd in artikel 33, § 6, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 8 vastgesteld.

Art. 9. Het model van de inschrijvingskaart genoemd in artikel 23, § 1, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 9 vastgesteld.

Art. 10. Het model van de aanwezigheidslijst genoemd in artikel 23, § 2, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 10 vastgesteld.

Art. 11. Het model van de dagelijkse fiche genoemd in artikel 23, § 3, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 11 vastgesteld.

Art. 12. Het model van het jaarregister genoemd in artikel 23, § 4, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 12 vastgesteld.

Art. 13. Het model van het getuigschrift van theoretisch of praktisch onderricht en van het bekwaamheidsgetuigschrift genoemd in artikel 23, § 6, van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 13-1 en 13-2 vastgesteld.

Voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden artikel 13, bijlage 13-1 en bijlage 13-2 opgeheven voor zover zij van toepassing zijn op motorvoertuigen van categorie B, behalve voor wat betreft het plaatsen van de code 96, bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, op het rijbewijs van motorvoertuigen van categorie B, en voor de toepassing van artikel 23, § 6, tweede lid van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

Art. 14. De titel van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen wordt vervangen door de volgende titel :

« Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. ».

Art. 15. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 16. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2004.

Bijlage 1

Bijlage1a

Bijlage1b

Bijlage 2

Bijlage2a

Bijlage2b

Bijlage 3

Bijlage3

Bijlage 4

Bijlage4

Bijlage 5

Bijlage5

Bijlage 6-1

Bijlage6-1a

Bijlage6-1b

Bijlage 6-2

Bijlage6-2a

Bijlage6-2b

Bijlage 7

Bijlage7

Bijlage 8

Bijlage8

Bijlage 9

Bijlage9a

Bijlage9b

Bijlage9c

Bijlage 10

Bijlage10

Bijlage 11

Bijlage11

Bijlage 12

Bijlage12a

Bijlage12b

Bijlage 13-1

Bijlage13-1

Voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden artikel 13, bijlage 13-1 en bijlage 13-2 opgeheven voor zover zij van toepassing zijn op motorvoertuigen van categorie B, behalve voor wat betreft het plaatsen van de code 96, bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, op het rijbewijs van motorvoertuigen van categorie B, en voor de toepassing van artikel 23, § 6, tweede lid van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.

Bijlage 13-2

Voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden artikel 13, bijlage 13-1 en bijlage 13-2 opgeheven voor zover zij van toepassing zijn op motorvoertuigen van categorie B, behalve voor wat betreft het plaatsen van de code 96, bedoeld in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, op het rijbewijs van motorvoertuigen van categorie B, en voor de toepassing van artikel 23, § 6, tweede lid van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.