Artikel 1

De Dienst Digitach van de v.z.w. "Instituut voor Wegtransport", Archimedesstraat 5, te 1000 Brussel, wordt aangeduid om in te staan voor de uitgifte en de verdeling van de smartcards verbonden aan de digitale tachograaf gebruikt voor de controle van het wegvervoer.

Artikel 2

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 26 juli 2005.