Artikel 1

De erkende controle-instelling belast met de controle van de apparaten en de controletoestellen bedoeld in artikel 1, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland is :

VZW Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel.