Artikel 1

Het model van het certificaat voor de personen die personenvervoer verrichten en die geen Belgisch of Europees rijbewijs bezitten, bedoeld in artikel 8, § 1, 3° van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, wordt overeenkomstig het model van bijlage 1 vastgesteld.

Artikel 2

Het model van het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 14 van hetzelfde besluit, wordt overeenkomstig het model van bijlage 2 vastgesteld.

Artikel 3

Het model van het aanvraagformulier om een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 18 van hetzelfde besluit, wordt overeenkomstig het model van bijlage 3 vastgesteld.

Artikel 4

Het model van het attest van slagen voor het theoretisch examen basiskwalificatie, bedoeld in artikel 30, § 3 van hetzelfde besluit, wordt overeenkomstig het model van bijlage 4 vastgesteld.

Artikel 5

Het model van het getuigschrift van basiskwalificatie, bedoeld in artikel 35, § 5 van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 5 vastgesteld.

Artikel 6

Het model van het getuigschrift van nascholing, bedoeld in artikel 45 van hetzelfde besluit wordt overeenkomstig het model van bijlage 6 vastgesteld.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op 10 september 2008.


BIJLAGEN

Bijlage 1. Bewijs van vakbekwaamheid geldig voor het personenvervoer uitgevoerd door bestuurders die geen Belgisch of Europees rijbewijs bezitten
 

 
Bijlage 2. Voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid
 

 
Bijlage 3. Aanvraag om een voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid categorie of sub-categorie C1-C1+E-C-C+E-D1-D1+E-D-D+E
 

 
Bijlage 4. Attest van slagen voor het theoretisch examen basiskwalificatie
 

 
Bijlage 5. Getuigschrift van basiskwalificatie
 

 
Bijlage 6. Getuigschrift van nascholing