Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit en de bijlage wordt verstaan onder :

de eurovignetwet : de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend in Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993;

Artikel 2

Artikel 3 van het Koninklijk besluit van 19 december 1994 ter uitvoering van de artikelen 8, 12 en 13 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend in Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 wordt opgeheven;

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 13 van de eurovignetwet wordt de schaal van de administratieve boete die van toepassing is op de inbreuken tegen de eurovignetwet opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 4

De Vlaamse minister, bevoegd voor Financiën en Begroting, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Enige bijlage. Tabel als vermeld in artikel 3.
  soort overtreding niveau boete
A.

* eurovignet al meer dan een maand vervallen;
* vervanging van een voertuig (onder een andere nummerplaat) zonder regularisatie van het eurovignet

eenmaal het niet-betaalde bedrag, met een minimum van 250 euro en een maximum van 1.550 euro

B.

* geen eurovignet;
* te lage tariefcategorie inzake het eurovignet;
* eurovignet betaald in het buitenland voor een in België ingeschreven voertuig

tweemaal het niet-betaalde bedrag, met een minimum van 250 euro en een maximum van 3.100 euro

C.

* inbreuk op artikel 5, 2°, van de eurovignetwet (misbruik van het rittenblad);
* valsheid en gebruik van valse stukken inzake de eurovignetwet

driemaal het niet-betaalde bedrag, met een minimum van 250 euro en een maximum van 4.650 euro