Inhoud

Artikel 1. De volgende wegen zijn op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een proefproject al vergund en zijn geschikt op basis van artikel 9 en 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject:

1° Gemeente Arendonk

a) N118 tussen het op- en afrittencomplex 26 Retie van de A21/E313 en kilometerpunt 17,3 in beide richtingen;
b) Hoge Mauw tussen de N118 ter hoogte van kilometerpunt 17,3 en de vrachtwagenparking ter hoogte van huisnummer 1020 in beide richtingen;

2° Gemeente Haasrode

a) N25 tussen het op- en afrittencomplex 23a van de A3/E40 en de Geldenaaksebaan in beide richtingen;
b) Geldenaaksebaan tussen de N25 en huisnummer 489 in beide richtingen;

3° Gemeente Beveren

a) volledige straat “Geslecht” in beide richtingen;
b) het gedeelte van de Kruipin tussen de Steenlandlaan en de Nicolaasstraat in beide richtingen;
c) volledige straat “Keteldijk” in beide richtingen;

4° Gemeente Antwerpen

a) volledige Antwerpsebaan in beide richtingen.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2018.