Inhoud

Artikel 1. Een lage emissiezone zoals gedefinieerd in artikel 2.63 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 wordt ingesteld overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone op het ganse grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, met uitzondering van de autosnelwegen alsook de toegangswegen tot de volgende overstapparkings :

a) Toegangswegen naar de parking Stalle

— Stallestraat : tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking
— Marschalkdreefje
— Sterstraat : tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking

b) Toegangswegen tot de parking COOVI en tot de Ring 0

— Bergensesteenweg : tussen de gewestgrens en de op- en afritten van de Ring 0
— Josse Leemenslaan
— Henri Simonetlaan
— Henri Simonet rondpunt
— Joseph Wybranlaan : tussen de gewestgrens en het Henri Somonet rondpunt
— Lenniksebaan : tussen de gewestgrens en op het kruispunt van de Josse Leemenslaan

c) Toeganswegen tot de parking Kraainem

— Wezembeeklaan : tussen de gewestgrens en de in- en uitgangen van de parking
— Emmanuel Mounierlaan : tussen de Wezembeeklaan en de in- en uitgangen van de parking

Art. 2. De voertuigen voorzien in artikel 5 en 6 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone hebben toegang tot de lageemissiezone.

Art. 3. Het begin van de lage emissiezone wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door de verkeersborden F117 en het einde van de lage emissiezone door de verkeersborden F118.