Vorig jaar was bij 1 op de 7 ongevallen met een elektrische step een jongere onder 16 jaar betrokken. In die ongevallen waren er 130 gewonden. Eind 2021 formuleerde Vias institute verschillende aanbevelingen om de wegcode aan te passen, waaronder het voorstel om deze toestellen voor kinderen te verbieden. Tot tevredenheid van Vias worden deze voorstellen nu concreet.

1) Verbod voor jongeren onder 16 jaar.

Het is niet logisch dat een kind van 12 jaar met een gemotoriseerd toestel mag rijden dat een snelheid tot 25 km/u per uur kan halen. Voor een bromfiets klasse A die dezelfde maximumsnelheid kan bereiken, geldt er wel een minimumleeftijd. Hoewel elektrische steps makkelijk te gebruiken lijken, zijn ze onder andere door de kleine wieltjes niet zo eenvoudig te hanteren. Vorig zijn 130 jongeren minder dan 16 jaar gewond geraakt in een ongeval met een e-step. Binnenkort zal het verboden zijn om ermee op de openbare weg rond te rijden, behalve in bepaalde zones zoals op de zeedijk.

2) De zichtbaarheid ‘s nachts vergroten

Meer dan 1 op de 4 ongevallen (28%) met een elektrische step gebeurt ’s nachts of bij beperkte zichtbaarheid. Het probleem met elektrische steps is dat hun achterlicht zeer laag bij de grond is en daardoor niet altijd goed zichtbaar. Daarom zijn voortaan reflectoren en een witte fluorescerende band aan de zijkant verplicht. Dit is een goed idee, hoewel Vias institute liever had gezien dat de gebruiker de keuze zou hebben gekregen om een fluorescerend vest te gebruiken in plaats van verplichte reflectoren. Op sommige modellen van elektrische steps is het immers moeilijk om reflectoren aan te brengen.  

3) Verbod om op het trottoir te rijden

Momenteel mogen elektrische steps in ons land nog op het trottoir rijden wanneer ze niet sneller dan stapvoets rijden. In de praktijk is het onmogelijk om met een elektrisch aangedreven toestel niet sneller te rijden dan 5 à 6 km/u. In de realiteit wordt er regelmatig te snel gereden door stepgebruikers op het voetpad. Dat zorgt voor ongemak voor de voetgangers en kan ook leiden tot verkeersonveilige situaties. Vias steunt dus het voorstel om voortaan gemotoriseerde voortbewegingstoestellen te verbieden om te rijden op het voetpad.

4) Maximum 1 volwassene per step

De wegcode verbiedt tot op heden niet expliciet dat je met 2 personen op een step mag rijden. Het is echter duidelijk dat met twee volwassen personen rijden het voor de bestuurder quasi onmogelijk maakt om ‘voortdurend de nodige rijbewegingen uit te voeren’. De wegcode zal nu explicieter worden en verbieden om een passagier mee te nemen. Dat is een goede evolutie.

5) Veralgemening van parkeerzones voor deelsteps

Sommige deelsteps worden achtergelaten op het trottoir door de gebruikers. De steps kunnen zo een gevaar vormen voor de voetgangers. Net zoals in Parijs, worden in de nieuwe voorstellen bepaalde parkeerzones gemaakt waar de gebruikers hun rit kunnen eindigen en hun step stallen. Vias is blij dat dit voorstel ook is overgenomen.

Contactpersoon :

Stef Willems: woordvoerder Vias institute: 0473/85.59.44.

Ander recent nieuws

Rijexamen met speedpedelec in Vlaanderen

Regelgeving Website

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (gepubliceerd op 20 september 2023) introduceert enkele nieuwigheden met betrekking tot het rijexamen in het Vlaams Gewest.