In maart 2022 besloten de Europese lidstaten om aan de vluchtelingen van het gewapend conflict in Oekraïne het statuut van tijdelijke bescherming toe te kennen. Omdat zij in België met dat statuut worden ingeschreven in het vreemdelingenregister, geeft de huidige regelgeving problemen voor het gebruik van de voertuigen die zij hebben meegebracht. Daarom wordt er voor personen met tijdelijke bescherming een extra uitzondering voorzien op de inschrijvingsplicht voor voertuigen.

In maart 2022 besloten de Europese lidstaten om aan de vluchtelingen van het gewapend conflict in Oekraïne het statuut van tijdelijke bescherming toe te kennen. Omdat zij in België met dat statuut worden ingeschreven in het vreemdelingenregister, geeft de huidige regelgeving problemen voor het gebruik van de voertuigen die zij hebben meegebracht. Daarom wordt er voor personen met tijdelijke bescherming een extra uitzondering voorzien op de inschrijvingsplicht voor voertuigen.
Het statuut van tijdelijke bescherming is initieel geldig voor 1 jaar. Daarna kan ze met korte periodes verlengd worden. In België worden de Oekraïense onderdanen die zich aanmelden aan het loket met hun attest van tijdelijke bescherming ingeschreven in het vreemdelingenregister (met code 2.3.0 "Tijdelijke bescherming") van de gemeente waar zij opgevangen worden. Vanaf dat moment zijn zij officieel resident in België.
Het gevolg van die inschrijving in het vreemdelingenregister is dat de voertuigen die zij meebrengen of aankopen, moeten worden ingeschreven in België(artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen). Aangezien het gaat om voertuigen van buiten de EU die niet bedoeld waren voor de EU, moeten zij eerst gededouaneerd worden en vervolgens een homologatieprocedure volgen. Heel die procedure vraagt tijd en kosten, wat niet de bedoeling was voor personen die tijdelijk worden opgevangen.
Daarom heeft de regering beslist dat de voertuigen van personen met tijdelijke bescherming, die ingeschreven zijn in het land van herkomst, niet langer moeten worden ingeschreven in België. De categorie wordt toegevoegd aan de uitzonderingen op de inschrijvingsplicht in artikel 3, §2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.
De uitzondering geldt voor de voertuigen die worden meegebracht uit het land van herkomst en niet voor voertuigen die worden aangekocht in België en enkel voor de duur van de tijdelijke bescherming.
Uit de vergadering op 31 maart 2022 georganiseerd door de Europese Commissie blijkt dat in andere lidstaten de Oekraïners met tijdelijke bescherming niet onmiddellijk worden ingeschreven in de bevolkingsregisters en dus geen resident worden. Zo kunnen zij voorlopig hun voertuigen ingeschreven in Oekraïne blijven gebruiken.
Inwerkingtreding: 8 juli 2022.


Bron:  29 JUNI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen,BS 8 juli 2022, p. 55052.


Extra informatie: Koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 8 augustus 2001.

Ander recent nieuws

Rijexamen met speedpedelec in Vlaanderen

Regelgeving Website

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (gepubliceerd op 20 september 2023) introduceert enkele nieuwigheden met betrekking tot het rijexamen in het Vlaams Gewest.