De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft onlangs de goedkeuringsvoorwaarden voor autodeelbedrijven versterkt. Autodeelbedrijven, die gebruikers in staat stellen auto's voor een beperkte tijd te huren, kunnen gebruikmaken van gereserveerde parkeerplaatsen voor deelauto's als ze de goedkeuring van Brussel Mobiliteit hebben verkregen. Er zijn nieuwe regels sedert 16 oktober 2022 van kracht.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft onlangs de goedkeuringsvoorwaarden voor autodeelbedrijven versterkt. Autodeelbedrijven, die gebruikers in staat stellen auto's voor een beperkte tijd te huren, kunnen gebruikmaken van gereserveerde parkeerplaatsen voor deelauto's als ze de goedkeuring van Brussel Mobiliteit hebben verkregen. Er zijn nieuwe regels sedert 16 oktober 2022 van kracht. 

 

De eerste regel heeft betrekking op de maximale duur van het gebruik van een parkeerplaats door een deelauto. Autodeelbedrijven die goedkeuring willen krijgen, moeten nu garanderen dat de auto na een maximale gebruikstijd van 336 uur (ofwel 14 dagen) teruggebracht wordt naar het autodeelstation en ter beschikking wordt gesteld aan andere gebruikers. Deze maximale duur was tot nu toe vastgesteld op 72 uur (ofwel 3 dagen). 

 

De tweede regel heeft betrekking op de ecoscore van deelauto's. De ecoscore is een score die voor een voertuig de milieuschade karakteriseert die wordt veroorzaakt door de uitstoot van atmosferische stoffen op de verschillende componenten van de natuurlijke en menselijke omgeving. Autodeelbedrijven moeten voldoen aan nieuwe regels met betrekking tot de ecoscore van hun deelauto's. 

 

De definitie van de ecoscore is bijgewerkt om rekening te houden met de schade die het voertuig aanricht aan het broeikaseffect en geluidsoverlast. Deze twee factoren werden tot nu toe niet in aanmerking genomen in de definitie van de ecoscore. De ecoscore wordt berekend volgens de methode die is aangegeven op de website www.ecoscore.be. Deelauto's moeten bepaalde ecoscores behalen om goedgekeurd te worden. 

 

Het besluit van 21 maart 2013 met betrekking tot het parkeren van deelauto's voorziet echter niet langer in een vaste ecoscoresdrempel. Om de ecoscoresdrempel te bepalen die moet worden nageleefd (op de datum van ingebruikname van het voertuig voor de autodeeldienst), moeten de resultaten van de WLTP-testcyclus en de NEDC-testcyclus voor elk type voertuig worden meegenomen. De NEDC-testcyclus, een Europese testmethode om het brandstofverbruik en de emissies van auto's en bestelwagens te meten, bestaat sinds de jaren 1970. De nieuwe WLTP-cyclus, gelanceerd in september 2017, zal de NEDC-cyclus geleidelijk vervangen. 

Met deze maatregelen wil de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de kwaliteit van autodelen verbeteren door het efficiënter gebruik van gereserveerde parkeerplaatsen voor deelauto's te bevorderden en het gebruik van meer milieuvriendelijke voertuigen aan te moedigen.

Ander recent nieuws

Rijexamen met speedpedelec in Vlaanderen

Regelgeving Website

Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (gepubliceerd op 20 september 2023) introduceert enkele nieuwigheden met betrekking tot het rijexamen in het Vlaams Gewest.