Sinds 1 januari 2023 moeten motorfietsen en gemotoriseerde 3- en 4-wielers in sommige gevallen naar de keuring. Dit is niet zo voor alle voertuigen. De voertuigen van de politie en het leger zijn hiervoor vrijgesteld, alsook de motorfietsen met een cilinderinhoud tot 125 cm³ of deze met een vermogen tot 11 kW voor elektrische motorfietsen. 

 

Sinds 1 januari 2023 is ‘Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG’ ook van toepassing op motorfietsen en gemotoriseerde 3- en 4-wielers van de categorieën L3e, L4e, L5e en L7e. Dit betekent dat de lidstaten een technische keuring moeten voorzien voor deze voertuigen. Een minimale keuringsfrequentie is niet voorgeschreven, dus een periodieke keuring is niet nodig. Motorfietsen en gemotoriseerde 3- en 4-wielers moeten enkel gekeurd worden in de volgende gevallen: 

  • vóór de inschrijving van een voertuig op naam van een andere houder;
  • op verzoek van een bevoegde ambtenaar;
  • vóór het opnieuw in het verkeer brengen van elk voertuig:
    • waarvan de technische kenmerken zijn veranderd;
    • waarvan het chassisnummer werd gewijzigd;
    • dat ten gevolge van een ongeval schade aan het chassis, de stuurinrichting, de ophanging of het remsysteem heeft opgelopen, of total loss is;
  • bij een keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 3 maanden, 15 dagen of dat is vervallen; (beperkte keuring)

 

U kunt echter niet bij elk keuringsstation terecht voor een technische keuring van motorfietsen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan dit enkel in het keuringsstation van Schaarbeek. In het Vlaams Gewest kan dit bij 27 van de 43 keuringsstations en in het Waals Gewest kan dit bij 7 keuringsstations (Mons, Eupen, Fleurus, Habay-la-Neuve, Marche-en-Famenne, Couvin en Wanze). Er dient hiervoor steeds een afspraak gemaakt te worden. 

 

Ander recent nieuws

Infrastructuur en signalisatie Handhaving

Enkele reglementen toegevoegd en bijgewerkt

Regelgeving Website

Deze week werden een aantal reglementen toegevoegd en bijgewerkt. Het gaat met name om Brusselse reglementering betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur en Waalse reglementering betreffende de administratieve geldboetes.