Vanaf 23 augustus 2021 wordt een administratieve toeslag aangerekend voor bepaalde verkeersovertredingen.

Vanaf 23 augustus 2021 treden onder meer artikel 15 en 16 van de Programmawet van 21 juni 2021 in voege.

Hiermee worden artikel 65 en 65/1 in de wegverkeerswet van 16 maart 1968 bijgewerkt.

Er wordt vanaf nu een toeslag geheven op alle boetes die via het Crossborder-platform geïnd worden.

Het doel van deze administratieve toeslagen is niet de overtreder te straffen maar hem te laten opdraaien voor de werkingskosten van de instanties die met de inning van de boetes belast zijn.

Meer toelichting hierover is te vinden in het Kamerdocument 55/1974/001.

Ander recent nieuws

Infrastructuur en signalisatie Handhaving

Enkele reglementen toegevoegd en bijgewerkt

Regelgeving Website

Deze week werden een aantal reglementen toegevoegd en bijgewerkt. Het gaat met name om Brusselse reglementering betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur en Waalse reglementering betreffende de administratieve geldboetes.